Assumption University

Quelle heure est-il????

++ My musiC ++

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553

เห็นยัง ! กระดาษคำตอบ O-NET ปีนี้

สวัสดีครับ.. ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจริงๆ สำหรับข้อสอบโอเน็ต 2552 ที่มางวดนี้แปลงร่างเปลี่ยนโฉมใหม่ [ในบางวิชา] ล่าสุด สทศ. กลัวเด็กจะปรับตัวไม่ทันเลยเร่งเปิดเผยกระดาษคำตอบมาให้ได้ทำความเข้าใจกันก่อน ดูไปดูมา นึกว่าข้อสอบ GAT กลับชาติมาเกิดซะงั้นอะ ว่าแต่จะเป็นอย่างไรไปดูกันนนน

>>> วิชาภาษาไทย [สอบ อา.21 ก.พ.53]
ถือเป็นวิชาเดียวที่คงแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง จำนวนข้อสอบมี 100 ข้อ 100 คะแนน โดยแบบระบายตัวเลือกยังให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว ข้อละ 1 คะแนน


+++ วิชาภาษาไทย เป็นคำตอบแบบช้อยส์ 4 ตัวเลือก 100 ข้อ แบบนี้คุ้นกันดี +++

>>> วิชาสังคมศึกษา [สอบ ส.20 ก.พ.53]
เปลี่ยนนิดๆ ให้พอตื่นเต้นสำหรับวิชาสังคมศึกษา มีจำนวนคำถาม 100 ข้อ 100 คะแนนเช่นกัน สิ่งที่ให้จับตามากที่สุดคือคำถามส่วนที่ 2


+++ วิชาสังคมศึกษา ส่วนที่ 1 เป็นคำตอบแบบช้อยส์ 4 ตัวเลือก 50 ข้อ +++


+++ วิชาสังคมศึกษา ส่วนที่ 2 ตัวเลือกแต่ละข้อมีมากกว่า 1 คำตอบ 50 ข้อ +++

>>> วิชาภาษาอังกฤษ [สอบ ส.20 ก.พ.53]
ขอเป็นลม 200 รอบ เพราะโอเน็ตภาษาอังกฤษปีนี้ เปลี่ยนซะจนตั้งหลักเกือบไม่ทัน ข้อสอบรวมมีทั้งหมด 70 ข้อ 70 คะแนน พาร์ท 1 และ 2 คงต้องทำความเข้าใจดีๆ ลำพังแปลก็ไม่ออกอยู่แล้ว ยิ่งมาเจอแบบนี้ขอให้โชคดีทุกคนนะคร๊าบ


+++ วิชาภาษาอังกฤษ ส่วนที่ 1 แต่ละข้อจะมีคำถาม 2 คำถามที่สัมพันธ์กัน
ต้องเลือกคำตอบสำหรับคำถามทั้ง 2 ข้อให้ถูกต้อง หากข้อใดข้อหนึ่งตอบผิด จะไม่ได้คะแนน +++


+++ วิชาภาษาอังกฤษ ส่วนที่ 2 โจทย์แต่ละข้อมี 4 ส่วน (ABCD) ให้เลือกส่วนที่ผิด
และเลือกคำตอบที่แก้ไขจากกลุ่ม ABCD เพียงคำตอบเดียว+++


+++ วิชาภาษาอังกฤษ ส่วนที่ 3 เป็นช้อยส์ 4 ตัวเลือก โอ้ๆๆ นึกว่าจะไม่มีซะแล้ว +++


>>> วิชาคณิตศาสตร์ [สอบ ส.20 ก.พ.53]
เป็นวิชาที่มีจำนวนข้อน้อยที่สุด เพียง 40 ข้อ 40 คะแนนขาดตัว แต่ปีนี้นอกจากจะมีคำตอบ 4 ตัวเลือกให้ตอบแล้ว ยังมีแบบปรนัยให้คำนวณกันอีกด้วย สู้ๆๆ


+++ วิชาคณิตศาสตร์ ส่วนที่ 1 ช้อยส์ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อครับ +++


+++ วิชาคณิตศาสตร์ ส่วนที่ 2 ถามเป็นอัตนัย คิดได้เท่าไหร่ ก็ฝนตามนั้นเลย +++


>>> วิชาวิทยาศาสตร์ [สอบ อา.21 ก.พ.53]
ปาดเหงื่ออีกรอบกับวิชานี้ ที่มาแนวใหม่แต่ปวดใจคนสอบ แนะนำให้จับตาดีกับพาร์ทที่ 2 ภาพรวมวิชานี้มี 86 ข้อ 80 คะแนน


+++ วิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ 1 ช้อยส์ 4 ตัวเลือกจำนวน 68 ข้อครับ +++


+++ วิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ 2 เป็นชุดคำถาม 3 ข้อ แต่ละชุดต้องทำถูกทั้ง 3 ข้อถึงได้คะแนน +++


>>> วิชาสุขศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพ [สอบ อา.21 ก.พ.53]
ในอดีตเป็นวิชาที่ง่ายที่สุด แต่ปีนี้คงไม่ใช่แบบนั้นแล้ว แต่เชื่อน้องๆ ที่ผ่านมาสนามสอบ GAT และ PAT 5 มาแล้วคงทำได้ สบายมาก [หรือเปล่า]


+++ วิชาสุขศึกษา ช้อยส์ 4 ตัวเลือกจำนวน 50 ข้อ 50 คะแนนครับ +++


+++ วิชาศิลปะ ส่วนแรกช้อยส์ 4 ตัวเลือก ส่วนที่สองระบายคำตอบแบบสัมพันธ์กัน +++


+++ วิชาการงานอาชีพฯ ส่วนแรกช้อยส์ 4 ตัวเลือก ส่วนที่สองระบายคำตอบแบบสัมพันธ์กัน +++

--> http://www.dek-d.com/content/admissions/18546/เห็นยัง-กระดาษคำตอบ-O-NET-ปีนี้.htm <---

ไม่มีความคิดเห็น: